Fredag blev generalforsamlingen afholdt

Fredag, den 28. marts 2014 blev den årlige generalforsamling i RB-VENNER afholdt i Roskilde Idrætspark.

Assistenttræner for FC Roskildes divisionshold, Marc Thevis, indledte aftenen med et engageret og spændende indlæg om spillerne, holdet og forventninger til forårets gyldne mulighed for oprykning til 1. division.


En stor tak til Marc!

Derefter startede selve generalforsamlingen, der - sædvanen tro - med gennemført med sikker hånd af dirigent Knud Tarnø.

Formanden berettede blandt andet om nye og lidt mere stramme tider - både for medlemstal og økonomi - samt forhandlinger med Roskilde Festival, som i år er forsinket fra festivalens side.

Regnskabet blev gennemgået af RB-VENNER's nye kasserer, Ole Madsen. Da der ikke var indkomne forslag, gik man videre til de forskellige valg til bestyrelsen.

Formand Preben Johansen fortsætter endnu to år. Det samme gør bestyrelsesmedlemmerne Per Jeppesen og Jan "Chapper" Bagger, samt suppleant Henrik Knudsen.

Foreningens to revisorer, Preben Vintermark og Jens Olsen, fortsætter et år mere og det samme gør revisorsuppleant Bent Rasmussen.

Spørgelysten var ikke overvældende - men formanden kunne, under "Eventuelt", berette om en nyoprettet fanklub for FCR - FC Roskilde Fan Club - der igansætter en del spændende aktiviteter i FC Roskilde. Som et eksempel kan nævnes, at de arrangerer busture til udekampe og der kører en fyldt bus, sponsoreret af KAGAN, til Vanløse i dag kl. 14:00. Det lover virkelig godt! Man kan læse mere om fanklubben på Facebook eller www.fc-roskiklde.dk.

Efter en vellykket generalforsamling, stod den på bøf med løg samt pandekager med is, i de tilstødende lokaler hos Sanne. I øvrigt var det sidste arrangement for Sanne, som bestyrer af klubhuset, hvorfor formanden overrakte Sanne en tak og et par flasker vin som tak for tilberedelse af mange gode måltider.