Generalforsamling 2015

Årets generalforsamling i RB-Venner blev afholdt fredag, den 27. marst 2015 i klubhuset, Roskilde Idrætspark.

Fremmødet var fint og der var tilmeldt 40 personer til spisning, dog kom der nogle afbud i sidste øjeblik, men det ændrede ikke på, at generalforsamlingen forløb fint og med efterfølgende hyggelig spisning hos Sanne - sædvanen tro.

Inden generalforsamlingen startede havde vi besøg af assistenttræner fra FC Roskildes divisionshold, Rasmus Monnerup. Rasmus fortalte lidt om sig selv, holdets spillestil, forskellige systemer, tilgang i truppen, skadessituationen og hvordan man griber forberedelserne til en kamp an. Der blev stillet spørgsmål fra salen - eller givet gode råd :-)

Alt i alt et rigtig godt indlæg med en masse information og fyldt med positive input og serveret med energi og godt humør. Det var en fornøjelse.

En stor tak til Rasmus!

Herefter gik man over til selve generalforsamlingen, der startede med et minuts stilhed for tidligere formand i RB 1906 Kim Madsen og formand for FC Roskilde, Carsten Wickmann.

Knud Tarnø blev igen valgt til dirigent, hvorefter Preben præsenterede formandens beretning, der efterfølgende blev godkendt.

Preben kunne fortælle lidt om sidste års arbejde på Roskilde Festival og om et forventede fortsat samarbejde med Roskilde Festival, på samme vilkår som sidste år. Preben fortalte endvidere om et faldende medlemstal i RB-Venner, gennemgik nogle af aktiviteterne fra det forløbne år, lidt nyt om motionsrummet og hjemmeside. Han sluttede af med to ændringer.

Den ene er, at vi fremover alene udgiver RB-Venners infoholder digitalt. Det vil sige, at man nu kun kan læse den på hjemmesiden, eller selv printe det ud. Dette for at nedbringe foreningens omkostninger.

Den anden er, bestyrelsen overvejer en vedtægtsændring, der gør, at indkaldelse til generalforsamling ikke skal annonceres i lokalavisen. Det burde være nok, at den annonceres via vores hjemmeside. Annoncen i avisen koster i øvrigt også 1.000 kroner - og dem kunne vi nok bruge til noget andet.

Ole Madsen gennemgik regnskabet - der var et par spørgsmål fra salen, der blev besvaret og regnskabet blev herefter godkendt. Underskuddet viste 3.205,46 kroner mod 112.984,48 året før - så pilen peger den rigtige vej.

Der var ingen indkomne forslag, så Knud gik videre til diverse afstemninger. Ole Madsen må desværre forlade sin opgave som kasserer, og udtræde af bestyrelsen, da han flytter med sit arbejde til Jylland. Ny kasserer bliver en gammel kending, nemlig Per Hauerberg, der dermed vender tilbage til bestyrelsen i RB-Venner. Velkommen "hjem" Per!

Per "Bæver" Hansen modtog genvalg, hvilket det to nuværende suppleanter Jan Augo Hansen og Stig Haslund også gjorde. Revisorerne Preben Vintermark og Jens Olsen blev tillige genvalgt - og det samme blev revisorsuppleant, og tidligere formand, Bent Rasmussen.

Så er holdet sat til det næste år.

Bestyrelsen siger tak for en god generalforsamling!