Ansøgningsblanket

Bestyrelsen behandler ansøgninger to gange årligt, når ansøgningsfristerne er opnået. Ansøgningsfristerne er fra og med 2022 sat til 3/3 og 9/9.


BUDGET