Nyt fra generalforsamlingen

RB-VENNER afholdt generalforsamling fredag, den 25. marts 2022 - med "kampstart" kl. 19:06.

Lige inden det gik løs måtte Sanne melde fra på grund af sygdom - så bestyrelsen endte med selv at måtte gå i køkkenet - og kort efter indløb der afbud fra Bjørn Jensen, der var udset til at være dirigent. Her trådte Lars Buesø ind, og gjorde en ganske god figur, ikke mindst debut'en taget i betragtning. Han gjorde det så godt, at han senere på aftenen blev valgt ind i bestyrelsen :-)

Formanden, Anders Sølling, indledte med at give bestyrelsens beretning. Han fortalte om det forløbne år, og fremtidsperspektiverne - herunder, at RB-VENNER ikke længere kunne varetage arbejdet på Roskilde Festival, grundet deltagerne i bestyrelsen ikke havde overskud til at håndtere denne store opgave. Han kom blandt andet også ind på, at ansøgningsfristerne for hold, der søger tilskud til ture osv. bliver 3/3 og 9/9.

Han afsluttede med en stor tak til Henrik "Batman" Hansen, der af personlige årsager måtte trække sig som formand i løbet af 2021.

Jan "Chapper" Bagger gennemgik regnskabet, der udviste et mindre kontrolleret underskud. RB-VENNER valgte at efterkomme alle ønsker om støtte i 2021, da der har været rigtig mange gode initiativer. Hele 48.458,21 kroner støttede RB-VENNER med i 2021.

Efter generalforsamlingens godkendelse af regnskabet fremlagde Anders Sølling forskellige forslag til vedtægtsændringer. Alle blev vedtaget.

Herefter gik man over til valg af bestyrelsesmedlemmer.

- Formand Anders Sølling blev valgt for to år.

- Henrik Knudsen (sekretær) blev genvalgt for to år.

- Sig Haslund genopstillede ikke. Her blev Lars Buesø i stedet valgt ind for to år.

- Morten Larsen og Ole Madsen genopstillede som suppleanter og blev valgt ind. Ny - og vores 3. suppleant - blev Flemming "Mingo" Henriksen. Alle tre blev valgt for et år.

- Preben Vintermark og Jens Olsen genopstillede som revisorer, og blev begge valgt ind for et år.

- Preben Johansen genopstillede som revisor-suppleant og blev også valgt ind for et år.

Der var intet til punktet "eventuelt", så generalforsamlingen kunne afsluttes med den obligatoriske RB-SANG, inden 24 deltagere kunne gå over til spisning og lidt at skylle efter med.