Ansøgninger

To årlige ansøgningsfrister: 2. februar og 8. august

Hvis du/I ønsker at søge RB-VENNER om økonomisk støtte, skal du udfylde ansøgningsformularen.

Når du har udfyldt den – husk at der skal være to ansøgere – og trykket på ”sendt ansøgning” vil RB-VENNER behandle din ansøgning hurtigst muligt – senest ved næstkommende bestyrelsesmøde.

Vi forbeholder os ret til at afstemme ansøgningen med bestyrelsen i RB 1906 inden den behandles i RB-VENNER.

Endvidere forbeholder RB-Venner sig ret til at bede holdet/afdelingen om hjælp, såfremt det skulle blive nødvendigt, i forbindelse med et arrangement.

Når ansøgningen er behandlet, får du/I en tilbagemelding hurtigst muligt.

For at modtage økonomisk støtte, skal vi have en kvittering tilbage, så vi sikrer os, at pengene modtages og anvendes til det ansøgte formål.

Når du/I har anvendt det tildelte beløb vil vi gerne have en tilbagemelding – gerne med billeder – om hvordan det er gået med støtten (og meget gerne pr. mail, så vi kan lægge det op på vores hjemmeside/infofolder).

Kriterier for tilskud:

  • Hver ansøgning behandles konkret efter ansøgningsfristen
  • Der tages hensyn til deltagerantallet – et beløb pr. deltager
  • Der tages hensyn til om holdet/afdelingen har modtaget tilskud inden for det sidste år