Vellykket generalforsamling

RB-Venner afholdte den årlige generalforsamling fredag, den 18. marts 2016. Og det blev - ganske som det plejer i vores støtteforening - en vellykket én af slagsen.

Ingen fra FC Roskilde havde desværre tid til at møde op og give et tilbageblik og, ikke mindst, et kig ind i den næste del af sæsonen. Så vi fik i stedet næstformand, og drivkraft i forhold til mange andre ting i RB 1906, Flemming Redøn til at komme og fortælle om hvad der sker i RB 1906 for tiden.

Og det var et 100% tilfredsstillende "bytte" - for Flemmings indlæg var interessant og på alle måder rigtig godt. Og det var ikke kun bestyrelsen, der var glade for Flemmings indlæg - det gjaldt vist alle deltagere på generalforsamlingen.

Stor tak til Flemming Redøn fra bestyrelsen i RB-Venner!

Knud Tharnø blev på valgt til dirigent - efterfølgende aflagde formand Preben Johansen bestyrelsens beretning. Han kunne blandt andet fortælle, at der netop var lavet aftale med Roskilde Festival for 2016. Kasserer, Per Hauerberg, fremlagde derefter det reviderede regnskab.

Der var ingen indkomne forslag, så først blev formanden valgt for to år - det samme gjorde bestyrelsesmedlemmerne Per Jeppesen og Jan "Chapper" Bagger samt bestyrelsessuppleant Henrik Knudsen.

Foreningens to revisorer Preben Vintermark og Jens Olsen blev genvalgt for et år og det samme gjaldt revisorsuppleant og tidligere bestyrelsesformand, Bent Rasmussen.

Da generalforsamlingen var slut stod den på dejlig mad, og ikke mindst den fantastiske daim-is lagkage vil blive husket med stor glæde.

Endnu en vellykket generalforsamling var afviklet og resten af aftenen stod på hygge og socialt samvær.