Generalforsamling 2017

I går blev der afholdt generalforsamling i RB-Venner. Den blev igen i år afholdt i god ro og orden med en munter og positiv stemning.

Dejligt og lige som det skal være!

Traditionen tro blev aftenen indledt med en interessant indlægsholder. Denne gang var det first team coach i FC Roskilde, Rasmus Monnerup.

Han var forrygende og gav et yderst spændende indblik i arbejdet med A-truppen. Han fortalte levende om de mange tanker og overvejelser, der skal gøres, såvel til træning som før, under og efter kampe - ting man som deltager ude på lægterne, naturligvis ikke har den store indsigt i.

En stor tak til "Ras".

Efter en kort strække ben-pause startede generelforsamlingen 2017 - der blev indledt med velkomst af formanden og valg af dirigent - også her blev traditionen holdt i hævd. Knud Tarnø blev valgt. Og det kan allerede her afsløres, at han endnu engang klarede opgaven på kompetent vis.

Herefter fremlagde formanden sin beretning og kassereren fortalte om foreningens reviderede regnskab for 2016, der modsat 2015, endte med et overskud.

Der var ingen indkomne forslag, hvorefter man gik over til diverse valg til bestyrelsen. Kasserer, Per Hauerberg, havde valgt at trække sig tilbage. Der var en stor tak til ham, da han egentlig var trådt ud - men velvilligt kom tilbage for en 2-årig periode.

Som ny kasserer havde bestyrelsen foreslået Jan "Chapper" Bagger, der blev valgt.

Der skulle derfor vælges et nyt bestyrelsesmedlem. Her havde bestyrelsen foreslået Henrik "Batman" Hansen, der efterhånden er en legende i RB 1906, hvor han har stort lavet alle tænkelige opgaver igennem mange år - senest som primus motor i Oktoberfesten i Roskilde Idrætspark. Han blev valgt ind - og bestyrelsen glæder sig til at arbejde sammen med "Batman".

Herefter blev næstformand, Peter "Bæver" Hansen, valgt for en ny 2-årig periode - det samme gjorde suppleanterne Stig Haslund og Jan Augo Hansen.

Revisorerne Preben Vintermark og Jens Olsen, samt revisorsuppleant Bent Rasmussen, var på valg for en 1-årig periode. Alle var villige til genvalg - og de blev valgt.

Der blev drøftet idéer til, hvordan RB-Venner kan sikre, at medlemmerne besøger hjemmesiden oftere - og ikke mindst, når der informeres om arrangementer. Desværre blev årets HYGGEAFTEN aflyst, som følge af for få tilmeldte. Måske skal man sende et brev med "årest program af arrangmenter", nu hvor Nyhedsbrevet ikke længere sendes ud med posten? - skal det ikke være jazz, men en anden genre? Alle input arbejder bestyrelsen videre med.

Generalforsamlingen blev afsluttet med RB-SANGEN, hvor alle deltagere rejste sig op og sang af deres lungers fulde kraft. Herefter stod den på dejlig mad fra Berit, med den fantastiske Dajm-is til dessert, samt en masse hyggelig samvær, krydret med et godt grin og nogle gode røverhistorier.