40 års jubilæum

I anledning af RB-VENNER's 40 års jubilæum

Glimt fra foreningens historie!

Den 20. januar 1970 blev der afholdt stiftende generalforsamling i RB-VENNER. Det er således 40 år siden, at det første referat blev udfærdiget med fin og stilren håndskrift af den daværende sekretær.

Få indblik i dele af foreningens historie ved at læse omtalte referat og to artikler om RB-VENNER - den ene trykt i RB 1906s 75 års jubilæumsskrift i 1981 og den anden lavet i forbindelse med RB-VENNERS 25 års jubilæum i 1995.

Baggrunden for at RB-VENNER blev dannet, var ønsket om at kunne bidrage med økonomisk støtte til driften af RB 1906. Der var i forvejen to støtteforeninger, men RB-VENNER skulle være en ”100 kroners klub”. Målet var at skaffe 100 medlemmer, som skulle betale 100 kroner årligt i kontingent.

De ovenfor omtalte artikler omhandler primært de første 20 år af foreningens historie, nemlig 1970 – 1990. Der kan det læses, at medlemstallet og dermed økonomien absolut ikke var så god, som man havde håbet ved opstarten. Der var dog hvert år et overskud, der kunne overføres, som støtte til Roskilde Boldklub af 1906.

Årene 1990 – 2000

I 1990, altså ved 20 års jubilæet, startede RB-VENNER med at arrangere varme brusebade til festivalgæsterne. Efter en del møder fik man af kommunen lov til at leje det meste af badefaciliteterne, både i stueetagen og på 1. sal på Darup Idrætscenter.

Indgang 3 var og er dog stadig forbeholdt tennisspillerne. Vi er kommunen taknemmelig for, at vi gennem årene har haft, og også i 2010, har tilladelsen til at benytte disse faciliteter i festivaltiden.

Det har givet os mulighed for at give en betydelig støtte primært til rigtig mange af RB 1906´s ungdomshold.

F.eks. gav RB-VENNER i år 2000 tilskud på ca. 90.000 kr. til følgende hold og afdelinger: Ynglinge - Drenge - Lilleput - Børneafdelingen-miniput - Børneafdelingen-mikro – Børneafdelingen-øvrige – Damer – Piger – Veteraner – Handicapafdelingen. Samt til træner-/lederfest.

Fra juniorer og opefter er det en forudsætning for tilskud, at der deltages med vagttimer ved vort badearrangement.

Aktiviteter i år 2000:

Generalforsamling: 9. marts kl. 18.

Badearrangement: 26. juni – 2. juli.

Kegler: 24. november.

 

RB-VENNERS bestyrelse bestod i 2000 af:

Bent Rasmussen, formand

Preben Johansen, næstformand

Henning Lüthjohan, kasserer

Per Jeppesen, sekretær

Jens Åge Nielsen, bestyrelsesmedlem

Mogens Jensen, suppleant

 

RB-VENNER i 2010

RB-VENNER har i perioden fra 1990 til 2010 støttet Roskilde Boldklub af 1906 med et beløb på ca. 2.500.000 kr, (to-en-halv-million)!!!

Mange tilskud er gået til rejser og oplevelser for hold i RB 1906´s ungdomsafdeling. Vi ved af erfaring, at de penge er givet godt ud, da mange senere tænker tilbage på gode oplevelser sammen med gode venner og kammerater i RB-1906.

Den gode økonomi, som er blevet opbygget gennem RB-VENNERS succes med det årlige badearrangement, har - kombineret med bestyrelsesmedlemmernes engagement - bevirket, at foreningens aktivitetsniveau er blevet øget betydeligt.

RB-VENNERS bestyrelse består i dag af:

Bent Rasmussen, afgående formand

Preben Johansen, næstformand, fungerende formand

Per Hauerberg, kasserer

Per Jeppesen, sekretær

Peter M. Hansen, bestyrelsesmedlem

Jan ”Chapper” Bagger, suppleant

Jan Augo Hansen, suppleant

I bestyrelsen har vi et godt samarbejde. Der er en positiv indstilling til at få det hele til at fungere, og til at påtage sig de mange arbejdsopgaver, der er i løbet af året. Og så er det tilmed sjovt at være med!

Hvert år har vi følgende aktiviteter, som bestyrelsesmedlemmer i RB-Venner ”står” for:

De årligt tilbagevendende aktiviteter er:

Irsk aften

Hyggeaften/irsk aften afholdes som regel første fredag i februar med Henry O´Connor som ansvarlig for musikken. Først spises der, og så fyldes dansegulvet op. Der er oftest 70-80 personer, som deltager i denne ”hyggeaften”, der gennem årene har udviklet sig til en rigtig god fest i vores klubhus.

Vi er dog også nogle stykker, som kan huske det første år med O´Connor-musik (2003), kun 37 deltagere, men det gav til gengæld en helt speciel hyggestemning - og det rygtedes jo, så i de seneste år, har vi måttet fastsætte et maksimalt deltagerantal på 80.

Generalforsamling/Optaktsmøde

I forbindelse med RB-VENNERS generalforsamling er det blevet en tradition, at førsteholdstræneren for FCR (tidligere RB) kommer i klubhuset og fortæller om den kommende sæsons spillere, kampe, taktik og forventninger. Efter generalforsamlingen og indlægget fra træneren er der spisning for dem, som har tilmeldt sig.

Badearrangement

Dette arrangement foregår jo i forbindelse med, at Roskilde Festival afholdes, hvilket normalt er i slutningen af juni eller først i juli. Det er her RB-VENNER tjener de penge, der gives som støtte til RB´s ungdomsafdeling.

Der er heldigvis mange af vore medlemmer, der trofast hjælper til, og som har gjort det i mange år. Også en del forældre deltager med glæde år efter år, ligesom juniorer og ynglingespillere må give et nap med, hvis de vil have støtte. Der er som regel mellem 8.000 og 10.000 badende festivalgæster hvert år, og alle er altid søde, flinke, tålmodige og glade for et varmt bad.

Evalueringmøde

I september måned afholdes evalueringsmøde med frokost i klubhuset. Alle voksne, som har deltaget i sommerens festivalbadearrangement bliver inviteret. Her er det så muligt, at fremkomme med ris og ros samt forslag til forbedringer.

Efter frokost er alle velkomne til gratis at overvære en FCR-hjemmekamp.

Kegleturnering

Sidst i november (eller først i december) inviteres foreningens medlemmer til ”en dag med kegleturnering”. Det er ren hygge, og der spilles om små præmier både i par-turneringen om formiddagen og i den individuelle turnering om eftermiddagen.

Ved frokosttid spises den medbragte mad, og der er mulighed for at købe øl og snaps. Det er ren hygge, og vi er som regel ca. 30 personer, som deltager efter bedste evne.

De ”løbende” aktiviteter:

Informationsfolder

Efter de tilbagemeldinger, som vi har modtaget, er RB-VENNERs informationsfolder meget værdsat både af vore medlemmer og af andre læsere. Det er snart 10 år siden, at den første folder blev udsendt.

Det er en fast gruppe på tre personer, som sørger for, at der er relevante artikler i folderen (som nu mere er et lille blad), og at folderen/bladet bliver trykt og udsendt. Ofte er der ”gæsteskribenter” f.eks. RB 1906´s formand, og på den måde bliver vi også orienteret om, hvad der rører sig i moderklubben.

Hjemmeside

RB-VENNER har en fin hjemmeside, og den bliver ofte benyttet. Det giver mulighed for en god og hurtig kommunikation. Det er en overskuelig, anbefalelsesværdig hjemmeside, som vi håber flere og flere vil benytte. Der er mulighed for at se alle årets forventede aktiviteter i foreningen, og det er muligt at skrive kommentarer til bestyrelsen. Adressen er: www.rb-venner.dk.

Kondirum

Det er RB 1906´s kondirum, men RB-VENNER har indtil videre påtaget sig at vedligeholde det med diverse kondi-maskiner og styrketrænings-materiel.

FC Roskildes spillere benytter udstyret flittigt, og RB 1906´s ”unge-gamle” har det til rådighed hver onsdag formiddag. Ud over styrketræning giver det anledning til at mødes, så der kan udveksles erfaringer og historier fra ”gamle dage”, mens også klubhusets faciliteter benyttes.

Medlemshvervning

Det oprindelige mål ved opstarten af RB-VENNER var jo at etablere ”100 kroners klubben”, 100 medlemmer som med et årligt kontingent på 100 kroner kunne støtte Roskilde Boldklub økonomisk. 100 kroner dengang ville vel svare til ca. 1000 kroner i 2010!!! Men som bekendt er det årlige kontingent i RB-VENNER kun på 150 kr...… der er plads til udvidelser?

De opsatte mål for medlemstallet ved foreningens start er nået for en del år siden, og RB-VENNER har i dag ca. 170 medlemmer. Det er meget væsentligt, at foreningen fortsat har medlemstilgang. Vi ser meget gerne flere yngre medlemmer, så vi har en god blanding af unge og ældre i vores støtteforening. Hvert år er vi også nødt til at erkende, at medlemmer falder fra, så bestyrelsen arbejder løbende for at fastholde og, gerne om muligt, øge medlemsantallet.

Aktivitetsudvalget

RB-VENNER har for et par år siden nedsat et aktivitetsudvalg, med det formål at skabe mere aktivitet i vores klubhus. Udvalget har af RB-VENNER fået et rammebeløb på 100.000 kr. til, over en treårig periode, at skabe mere og bedre klubliv. Der foreligger mange forslag til aktiviteter, og det gælder nu om at komme i gang med konkrete tiltag og få det gjort til en naturlig ting at mødes i vort klubhus, både til daglig og i forbindelse med hjemmekampe.

Kursus i hjertemassage og – startere

RB-VENNER arbejder for tiden på at få etableret kurser i førstehjælp, specielt med henblik på hjertemassage og brug af hjertestarter. Det er vort mål, at alle relevante personer i RB 1906-regi skal have tilbudt et sådant kursus. Det har jo desværre i den senere tid vist sig, at man hurtigt kan få brug for, at tilstedeværende personer kan håndtere både hjertemassage og hjertestarter.

RB-VENNERS historie

Foranstående er blot en lille del af RB-VENNERs historie.

For at gøre historien så levende og nærværende som muligt, modtager vi meget gerne indlæg om årene, der er gået. F.eks. som de små historier fra livet i og omkring RB-VENNER (der kan læses her på hjemmesiden) om formænd gennem tiden, om dengang bestyrelsen var ”et familieforetagende” eller om ”den glade svenske badegæst”.

Send din historie om RB-VENNER.

Så gør vi RB-VENNERs historie endnu mere nuanceret og spændende – og så gør vi et besøg på RB-VENNERs hjemmeside endnu mere attraktivt.

Et stort tillykke til RB-VENNER med de 40 år, og med håbet om en positiv og levende fremtid.

 

Bent Rasmussen

Formand for RB-VENNER

Stiftende generalforsamling

Som man kunne læse på forsiden af vores hjemmeside, afholdte RB-VENNER stiftende generalforsamling den 20. januar 1970 i RB 1906's daværende klubhus på Møllehusvej.

Du kan her læse det håndskrevne referatet i sin fulde længde.

Kongerækken...

RB-VENNER har, i foreningens første 40 år, haft seks forskellige formænd. Den længstsiddende formand er vores nuværende formand Bent Rasmussen.

1970 - Christen Hviid (20.1.1970)

1978 - Kaj Rasmussen

1984 - Preben Thomsen (periode med betalt fodbold)

1987 - Niels Nielsen

1990 - Preben Rasmussen

1994 - Bent Rasmussen

2010 - Preben Johansen

RB 1906's 75 års jubilæum

Her kan du læse et indlæg i RB 1906's jubilæumsskrift, om RB-VENNER, i forbindelse med RB 1906's 75 års jubilæum (1981).

RB-VENNERs 25 års jubilæum

Her kan du læse en avisartikel om RB-VENNER, i forbindelse med vores 25 års jubilæum. Artiklen blev bragt i Lokalavisen onsdag, den 11. januar 1991.

En lille historie fra livet i og omkring RB-VENNER...

(Er tidligere bragt i vores informationsfolder, marts 2008).

I 1987 blev Niels Markmann Nielsen formand for RB-VENNER. Det var sådan, at RB-VENNER i 1984 overgik til at ville støtte ”betalt fodbold”, som jo blev forsøgt etableret i disse år.

Det gik godt de første år, men i 1987 var det slut med engagementet fra den siddende bestyrelse. Ved generalforsamlingen i 1987 var det tæt på en opløsning af støtteforeningen, idet ingen i den daværende bestyrelse ønskede at fortsætte.

Der var kun fremmødt èn person ud over bestyrelsen, - det var Niels Markmann.

Her ses en kopi af det håndskrevne referat fra 1987...

Han besluttede, at RB-VENNER skulle videreføres, og samlede nogle medlemmer af RB-VENNER og deres hustruer – og så var der igen en bestyrelse på fem personer og en suppleant – og med Niels som formand.

Efter tre år (i 1990), var der igen kommet gang i RB-VENNER, og så fratrådte Niels som formand, samtidig med at de tre hustruer, som havde gjort et godt stykke arbejde, udtrådte af bestyrelsen, og nye RB`ere indtrådte. Niels fortsatte herefter i nogle år som kasserer.

Niels døde desværre alt for tidligt i februar 2008.

En lille historie fra en festivalsbader...

Festivalbadning...

(brevet er tidligere bragt i sin helhed i vor informationsfolder, maj 2007)

Vi får ofte tilbagemeldinger fra de mange festival gæster, som har badet hos os. Det er altid meget positive tilbagemeldinger.

Det er dog ikke så ofte, at vi modtager breve/digte, men her er et uddrag af brevet fra den glade og poetiske festivalsbadende ”Gula-Gubben 2005”.

- Ja, efter många år känns det som man känner alla Roskilde Boldklubs vänner. Det är trevliga ungdomar, gubbar och kvinns som tager hand om festivalarna, tack för att ni finns.

- Roskilde är ju fest i en vecka dygnet runt när man kommer hem får man forsöka leva sunt. Då är man trött det vil jag lova då gälder bara sova, sova, sova.

- Ja Danmark är ett yndigt land åtminstonde är det så ibland. En vecka med pilsner, piger, musik och sang gör Roskilde Festival ”bedst hver gang”.

Gula-Gubben 2005